Media-advies en Woordvoering

krant Woordvoering namens een bedrijf of organisatie is meer dan het te woord staan van journalisten. Woordvoering heeft betrekking op het uitleggen van en draagvlak creëren voor beleid en ontwikkelingen aan elke groep waarmee je in verbinding staat. Dat begint vaak intern bij de eigen medewerkers en heeft betrekking op klanten, stakeholders en ook media.

microfoons Woordvoering is meer dan een formele taak van een directielid, bestuurder of daarvoor aangewezen professional (eventueel extern). Woordvoering gaat de hele organisatie aan.

persbericht_NL Woordvoering hangt samen met het mediabeleid en het strategische (communicatie)beleid en vergt zorgvuldige overweging. Ook wanneer er sprake is van een crisis.

beeld Q&A

–          (snel) bepalen van media/woordvoering beleid,
–          ontwikkelen van boodschappen voor verschillende doelgroepen,
–          schrijven (pers)berichten en achtergronden,
–          ondersteunende middelen zoals vraag & antwoord scenario’s (Q&A),
–          bevorderen consistentie wanneer verschillende personen communiceren,
–          woordvoering,
–          begeleiding woordvoerders,
–          mediatraining / presentatietraining.