Belangenbehartiging

De waarde van Branche- en beroepsorganisaties begint bij het door en door kennen van de belangen van de achterban. Dat kan maar op één manier: communicatie. Vervolgens gaat het erom deze belangen optimaal te behartigen. Ook hier is communicatie het kernwoord.

Professionele belangenbehartiging vergt nogal wat. Tijdige informatie over kansen en bedreigingen. Vertrouwensband met de achterban. Goede structuren voor tijdige informatievoorziening over en weer. Om werkelijk iets te kunnen bereiken is bovendien een goede reputatie en een zekere mate van autoriteit noodzakelijk. Niet alleen van de organisatie zelf, maar ook van haar belangrijkste vertegenwoordigers.

Strategische communicatie en effectieve belangenbehartiging horen dan ook bij elkaar.

Uri & Company ondersteunt belangenorganisaties bij het versterken van hun positie in het maatschappelijk ‘middenveld’. Met onderzoek en strategieontwikkeling, organisatieadvies en vooral  het praktisch tot uitvoering brengen van plannen of het optreden als ‘’klankbord’ voor directie en bestuur.