Belangenbehartiging

De waarde van Branche- en beroepsorganisaties of adviesorganisaties begint bij het door en door kennen van de belangen van de achterban of de partijen die worden verenigd. Dat kan maar op één manier: interactieve communicatie. Vervolgens gaat het erom de belangen optimaal te behartigen. Communicatie het kernwoord.

Professionele belangenbehartiging vergt nogal wat. Tijdige informatie over kansen en bedreigingen. Vertrouwensband met de achterban. Goede structuren voor tijdige informatievoorziening over en weer. Om werkelijk iets te kunnen bereiken is bovendien een goede reputatie en een zekere mate van autoriteit noodzakelijk. Niet alleen van de organisatie zelf, maar ook van haar belangrijkste vertegenwoordigers.

Strategische communicatie en effectieve belangenbehartiging horen dan ook bij elkaar.

Uri & Company ondersteunt belangenorganisaties bij het versterken van hun positie in het maatschappelijk ‘middenveld’. Met onderzoek en strategieontwikkeling, organisatieadvies en vooral  het praktisch tot uitvoering brengen van plannen of het optreden als ‘’klankbord’ voor directie en bestuur en als woordvoerder.

Ervaring onder andere: Sociaal-economische Raad, Letselschade Raad, Instituut Asbestslachtoffers, Verbond van Verzekeraars, Aqua Nederland, Federatie Belastingadviseurs, Koninklijke vereniging Boekenvak, INF, Vereniging Ondernemers in het Groen.