Waarschuwingregister Logistieke Sector krachtig middel tegen fraude en criminaliteit

WLS logo 

Auteur: Maarten Uri, verschenen op www.logistiek.nl

Zo’n 80% van de fraude en criminaliteit waarmee logistieke bedrijven worden geconfronteerd, vindt zijn oorsprong binnen het bedrijf. Voorbeelden zijn diefstal van goederen, geld of bijvoorbeeld brandstof en het informeren van ‘handlangers’ buiten het bedrijf over ladingen en routes. Een groot deel van de schade die dit oplevert komt direct voor rekening van de ondernemer en kan zelfs bedreigend zijn voor het voortbestaan van het bedrijf. Werkgevers in de sector doen er dus verstandig aan om sollicitanten niet op hun woord of CV te geloven, maar zelf enig onderzoek te doen.

Het doel van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) is ondernemers te helpen voorkomen dat er medewerkers met een verleden van fraude of criminaliteit ‘ongezien’ het bedrijf in komen. Het WLS werd een paar jaar geleden door de gezamenlijke organisaties in de Logistieke sector opgericht en wordt door de deelnemers intussen enkele honderdduizenden keren per jaar geraadpleegd.

Ontslagwaardig incident en aangifte
medewerkers, uitzendkrachten of personeel van charters die een zodanige misstap begaan dat het tot ontslag leidt (of zou leiden als de uitzendkracht of chartermedewerker in vaste dienst was geweest) kunnen worden geregistreerd in het WLS. Voorwaarde is dat er ook aangifte bij de politie is gedaan, maar een gerechtelijke procedure hoeft niet te worden afgewacht. Dit laatste is een belangrijke toevoeging aan de zogenaamde VOG (Verklaring van Onbesproken Gedrag), waarop veel werkgevers nog voornamelijk vertrouwen. Deze is echter onvoldoende omdat deze alleen wordt afgegeven als de betrokkene geen veroordeling op zijn of haar naam heeft. Probleem hierbij is dat het vaak (nog) niet tot een veroordeling is gekomen, terwijl er wel degelijk iets is voorgevallen.

Poortwachter
Ondernemers in de sector die zijn aangesloten bij het WLS en het raadplegen bij het aannemen van vaste of flexibele medewerkers of bij het huren van charters, worden direct gewaarschuwd als er iets aan de hand is met de betreffende persoon. Het gevolg hiervan is dat mensen die iets op hun kerfstok hebben afgesneden zijn van toegang tot andere bedrijven in de sector. Hoe meer bedrijven deel­nemen des te effectiever is de poortwachter.

Preventie
Het WLS houdt niet alleen direct ongewenste medewerkers buiten de deur, maar vooral indirect. De preventieve werking  ervan is erg sterk. Werkgevers die aangesloten zijn communiceren hierover naar kandidaten, uitzendkrachten en charters. Dit leidt ertoe dat de personen die het aangaat meestal zelf al voor kiezen om niet te solliciteren of het uitzend/charterwerk niet aan te nemen.

Doen wat je kunt doen!
Wanneer een keuze wordt gemaakt voor een logistieke dienstverlener, beoordelen kanten niet alleen op aspecten als snelheid en prijs. Meer en meer gaan randvoorwaarden zoals milieu en MVO, maar zeker ook veiligheid en integriteit een – vaak zelfs doorslaggevende – rol spelen. Voor politie en justitie kan de mate waarin ‘gedaan is wat gedaan kan worden’ om criminaliteit en fraude te voorkomen, van belang zijn bij het bepalen van opsporingsprioriteiten. Ook in bepaalde certificeringstrajecten, zoals bijvoorbeeld het AEO veiligheidscertificaat, speelt de kwaliteit van de ‘pré-employmentscreening’ een belangrijke rol.

Razendsnel
Wie deelneemt aan het WLS heeft de mogelijkheid om binnen enkele seconden een controle uit te voeren. De ad hoc aangevraagde uitzendkracht of charterchauffeur ontsnapt de mazen van het net niet. Er zijn voorbeelden van deelnemers die melden dat ze sinds het WLS wordt gebruikt (vaak in samenhang met andere beveiligingsmaatregelen), schade door fraude en criminaliteit niet meer voor komt.

Uitbreiding
Momenteel is de Stichting WLS actief met de uitbreiding van het aantal deelnemers. Deelname is voorbehouden aan leden van TLN, EVO, FENEX  en ACN en de kosten zijn relatief laag.

 Het WLS in bullets..

  • Helpt voorkomen dat u criminaliteit in huis haalt via medewerkers, uitzendkrachten of charters
  • Voorkomt schade door fraude en criminaliteit
  • Is van economisch belang voor bedrijf en sector
  • Heeft een krachtige preventieve werking
  • Helpt vertrouwen bij klanten te versterken
  • Is aanvullend op andere controle middelen (VOG, referentie)
  • Geeft á la minute inzicht
  • Is erkend door het College Bescherming Persoonsgegevens
  • Is veilig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *