Communicatieadvies: denken en doen

Strategisch advies, praktische uitvoering, interim-management, woordvoering

Bedrijven en organisaties zijn gebaat bij heldere, toepasbare en gedragen adviezen over de te volgen communicatiestrategie. Het moet passen bij het  ‘DNA’ van de organisatie of het project, bij de medewerkers en bij de omgeving.

Maarten Uri heeft zo’n 25 jaar ervaring met advies en management / uitvoering  van veelal ingewikkelde communicatietrajecten. Ingewikkeld vanwege de veelheid van doelgroepen, uiteenlopende belangen van betrokken stakeholders en politieke gevoeligheid.

Maarten Uri en/of een professional uit het Uri & Company netwerk, kan u ad-interim, ad-hoc of  projectmatig verder helpen met strategische advies en praktische uitvoering.

Ervaring in veel sectoren en organisaties. zie ‘recent werk’