Communicatieadvies

Bedrijven en organisaties zijn gebaat bij heldere, snelle adviezen over de te volgen communicatiestrategie. Het moet passen bij het  ‘DNA’, bij de medewerkers en bij de omgeving. Het moet bovendien uitvoerbaar en effectief zijn.

Maarten Uri heeft zo’n 25 jaar ervaring met advies en management / uitvoering  van veelal ingewikkelde communicatietrajecten.

Ingewikkeld vanwege de veelheid van doelgroepen en de verschillende belangen binnen en buiten de organisatie bijvoorbeeld. Of ingewikkeld vanwege politieke gevoeligheid of het bedrijfs-economische belang (beurswaarde), of ingewikkeld vanwege een plotseling opkomende crisis en media-aandacht.

Maarten Uri en/of een professional uit het Uri & Company netwerk, kunnen u ad-hoc, projectmatig of structureel verder helpen met advies en praktische uitvoering.

Consultative sales
Naast communicatieadvies, belangenbehartiging en redactie bieden we ook een vorm van commercieel relatiebeheer, waarbij we marketing en communicatie verbinden met individueel relatiebeheer. Hier is het doel bestaande relaties te behouden en commercieel uit te breiden en nieuwe relaties te verwerven. We noemen dit consultative sales. Hierbij treden we als een soort ‘front office’ op voor het genereren en onderhouden van relaties en ondersteunen we de eigen medewerkers met advies en training.

Deze dienst is vooral bedoeld voor bedrijven en organisaties waarbij de medewerkers in de eerste plaats inhoudelijk gedreven professionals zijn (technisch, juridisch, beleidsmatig), die het moeilijk vinden om vanuit een commercieel oogpunt bestaande relaties uit te bouwen en nieuwe relaties aan te gaan.