Media-advies en Woordvoering

krant Woordvoering is meer dan het te woord staan van een journalist. Het gaat ook over de identiteit van de organisatie, over draagvlak voor beleid en natuurlijk repuitatie.

microfoons Woordvoering is meer dan een formele taak van een directielid, bestuurder of daarvoor aangewezen professional (eventueel extern). Woordvoering gaat de hele organisatie aan.

persbericht_NL Woordvoering hangt samen met het mediabeleid en het strategische (communicatie)beleid en vergt zorgvuldige overweging. Ook wanneer er sprake is van een crisis.

beeld Q&AProducten en diensten:

–          (snel) bepalen van media/woordvoering beleid,
–          ontwikkelen van boodschappen voor verschillende doelgroepen,
–          schrijven (pers)berichten en achtergronden,
–          ondersteunende middelen zoals vraag & antwoord scenario’s (Q&A),
–          bevorderen consistentie wanneer verschillende personen communiceren,
–          woordvoering,
–          begeleiding woordvoerders,
–          mediatraining / presentatietraining.

Ervaring onder andere: Sociaal Economische Raad, Instituut Asbestslachtoffers, Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, Waarschuwingsregister Logistieke Sector, Scholengroep Da Vinci.