If you are a poor lonesome .. manager

Klankbord en spiegel, meedenker en adviseur

If you are a poor lonesome .. manager/leidinggevende van een team van communicatieprofessionals.

De manager/leidinggevende heeft niet zelden een lastige positie binnen de organisatie. Interne opdrachtgevers die altijd haast hebben en zelf al precies weten hoe je het project moet aanpakken, immers ‘communicatie dat kan iedereen’.

Aan de andere kant je medewerkers: communicatieprofessionals van verschillend niveau en met diverse specialismen op wie vaak in pieken,  een zwaar beroep wordt gedaan. Hoe houd ik mijzelf als leidinggevende niet alleen staande, maar hoe zorg ik ervoor dat ik met plezier naar het werk blijf gaan en me blijf ontwikkelen? Hoe organiseer ik mijn eigen werk en de afdeling, hoe positioneer ik mijzelf als leidinggevende en hoe positioneer ik mijn afdeling binnen de organisatie?

Vragen als deze houden menig manager/leidinggevende zo nu en dan uit de slaap, vooral als je niet echt met iemand hierover van gedachten kunt wisselen, je ideeën kunt toetsen, je waarnemingen kunt delen en beoordelen en misschien een stap vooruit komen. Dan kan het helpen om zo nu en dan van gedachten te wisselen met een andere professional, die op voldoende afstand staat en geen enkel belang heeft, anders dan jou te helpen om verder te komen.

Misschien ben ik die andere professional. Blader eens door deze website en door mijn LinkedIn profiel. Het eerste gesprek is een wederzijdse kennismaking, met gesloten portemonnee, om te kijken of het klikt. Voor het snelste contact bel 06-20440870.

If you are a poor lonesome .. DGA

Klankbord en spiegel, meedenker en adviseur

If you are a poor lonesome .. DGA van een klein/middelgroot bedrijf.

Je hebt een goed team, maar je zou toch graag eens met een andere professional, die geen direct belang heeft bij het bedrijf of zijn/haar functie, praten over de grote lijn. Over positionering, over groeien of juist kleiner worden.. over doorgaan of afbouwen, over die zaken waar ik uiteindelijk alleen zelf over kan beslissen.

Misschien ben ik die andere professional. Blader eens door deze website en door mijn LinkedIn profiel. Het eerste gesprek is een wederzijdse kennismaking, met gesloten portemonnee, om te kijken of het klikt. Voor het snelste contact bel 06-20440870.

If you are a poor lonesome .. communicatieadviseur

Klankbord en spiegel, meedenker en adviseur

If you are a poor lonesome .. Solo Communicatieadviseur/uitvoerder in een kleine/middelgrote organisatie.

Je staat alleen in je functie en bent zowel adviseur als uitvoerder. Het is lastig om je positie te bepalen en om serieus en met kans op door ontwikkelen, je functie professioneel uit te voeren. Je hebt geen vakinhoudelijk klankbord, maar wel veel lieve collega’s die allemaal precies weten hoe het moet .. Je zou zo graag af en toe eens met een andere professional praten over je werk, je aanpak, je prioriteiten, je plaats in de organisatie, je baas etc..

Misschien ben ik die andere professional. Blader eens door deze website en door mijn LinkedIn profiel. Het eerste gesprek is een wederzijdse kennismaking, met gesloten portemonnee, om te kijken of het klikt. Voor het snelste contact bel 06-20440870.

Minister roept transportsector op WLS te gebruiken

Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS)
“Het WLS is er niet voor niets” zegt minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Samen met Egbert-Jan van Asselt, projectmanager infrastructuur bij de Nationale Politie, roept hij op om personeel beter te screenen om zo de 350 miljoen euro schade die de sector jaarlijks lijdt als gevolg van criminaliteit en fraude, terug te dringen.  In dat kader is ook TAPA certificering van belang.  Steeds meer bedrijven gaan er toe over warehouses en vrachtwagens volgens de  TAPA FSR en TSR standaards te beveiligen. Opdrachtgevers bepalen vaak hun keuze voor een opslag- of transportpartner mede aan de hand van de mate van beveiliging. Ook hierin is personele integriteit een belangrijk aandachtpunt en kan het gebruik van het WLS meewegen in de audit die tot certificatie leidt. De combinatie TAPA en WLS leverde transportbedrijf Van der Valk uit Amsterdam zelfs de ‘Wel Zo Veilig Award’ 2014 op. Deze en andere onderwerpen vindt u uitgebreid in de nieuwsbrief van het waarschuwingsregister Logistieke Sector.

lees meer

 

 

 

Man of vrouw in witte jas fraudeert niet!

Door Maarten Uri (ook verschenen in Krammer nieuwsbrief ‘Facts&Ringen’ juli 2014

arts masker

Dat sommige reizigers proberen een stukje van de reissom terug te verdienen via de reisverzekering, of gebouweigenaren soms ‘uit de brand’ proberen te komen via de brandverzekering, is al tientallen jaren bekend. Maar de dokter? Nee, de man of vrouw in de witte jas is onkreukbaar en declareert geen cent te veel. Dachten we. Inmiddels weten we beter, ook in de zorgsector komt regelmatig fraude voor. Zorgverzekeraars wapenen zich om dit te voorkomen en op te sporen. Mede dankzij de inzet van Facts! voor registratie, workflow management en het generen van managementinformatie, wordt fraudebestrijding in de zorg efficiënter en effectiever.

Renate Wijnands is manager Speciale Zaken bij Achmea Zorg. Wijnands: “een jaar of 11 geleden was ik één van de eerste fraudespecialisten bij Achmea Zorg. We moesten toen eerst ons bestaansrecht bewijzen door aan te tonen dat fraudebestrijding een noodzakelijke bezigheid was. Dat bleek geen probleem te zijn. Een snelle inventarisatie leverde een grote stapel signalen van mogelijke fraude op. We konden dus meteen volop aan de slag. Inmiddels is mijn afdeling 24 personen groot en werken we voor de hele Achmea zorgdivisie. Iedere maand ontvangen we tussen de 100 en 150 signalen van mogelijke fraude met basisverzekering, aanvullende verzekering of AWBZ (vooral PGB). Zo’n 80% daarvan blijkt na onderzoek gelukkig geen fraude te zijn. Vaak is sprake van een administratieve vergissing. Maar bij zo’n 20% is wél sprake van  onregelmatigheden en dat kan om miljoenen gaan. Soms hebben we te maken met een verzekerde, maar meestal is het de zorgverlener die bijvoorbeeld dure behandelingen declareert terwijl een goedkope, andere of geen behandeling is uitgevoerd. Wat we ook nogal eens zien is dat tijd gedeclareerd wordt voor het maken van medicijnen terwijl deze in werkelijkheid bij de groothandel zijn besteld. Door goed te registreren en te analyseren ontdekken we veel manieren om meer te declareren dan is toegestaan”.

Informatie aan toezichthouder en overheid
Indien optimaal gebruikt, is Facts! niet alleen de bron voor interne beleidsvorming, maar levert het ook informatie die extern van grote waarde is. Bijvoorbeeld voor de toezichthouder en de overheid. Wijnands: ‘Denk bijvoorbeeld aan de PGB fraude. We zien dat dit regelmatig voorkomt en rapporteren daarover via de koepelorganisatie ZN aan het Verzamelpunt Zorgfraude [1]zodat gezamenlijk actie kan worden ondernomen. Een gesignaleerd probleem is bijvoorbeeld het terugvorderen van te veel betaalde PGB’s. De fraude wordt veelal gepleegd door een intermediair. Echter juridisch gezien moeten we het geld terughalen bij de houder van de PGB en moet deze de intermediair aanpakken. Maar de houder heeft vaak geen idee van wat er gebeurt met zijn PGB en heeft niets te maken met de fraude. Hij kan het meestal ook niet betalen en zou dan een juridische strijd aan moeten gaan met de intermediair. Dat is een ongewenste situatie waar we graag samen met de overheid wat aan willen doen. Door de informatie die wij leveren aan de koepelorganisatie kunnen dit soort zaken tijdig worden gesignaleerd en worden gedeeld met de instantie die hiervoor verantwoordelijk is.”

 

 

Opportunisten en roofdieren

logofactsfacts  Fraudeur in bedrijf vaak iets oudere manager

auteur: Maarten Uri. Ook verschenen in nieuwsbrief Facts! & Ringen

Fraudeurs bij bedrijven zijn vaak werknemers tussen de 36 en 45 jaar die langere tijd in  dienst zijn. Bovendien komt het regelmatig voor dat de fraudeur deel uit maakt van het management van de onderneming. Dit blijkt uit een in november gepubliceerd internationaal onderzoek van KPMG Forensic, waarbij zo’n 600 fraudegevallen in de periode 2011 en 2013, werden geanalyseerd.

Eén op de vier fraudes binnen ondernemingen wordt gepleegd door het hoger management en bijna 30 procent door de bestuurders zelf. Daarnaast is steeds vaker sprake van een gezamenlijk delict in plaats van een actie door één persoon.

Grote schade
KPMG onderscheidt 2 soorten fraudeurs: de opportunist en het roofdier. De eerste heeft bij de start van zijn of haar loopbaan niet de intentie om te frauderen, maar wordt meestal gedreven door een persoonlijk probleem dat met geld is op te lossen. Wanneer de kans zich voordoet in het bedrijf kan daarvan dus gebruik gemaakt worden. Het ‘roofdier’ is bewust uit op zelfverrijking door fraude en zoekt organisaties uit waar hij of zij dit mogelijk acht. Het roofdier is goed voorbereid en vaak handig in het verbergen van frauduleuze acties voor audits en andere controle mechanismen. Wanneer een fraudeur alleen werkt is in 41% van de gevallen de schade hoger dan € 350.000. In 70% van onderzochte fraude was sprake van samenwerking. Dan is in 59% de schade hoger dan € 350.000 en in 16% zelfs hoger dan 3.5 miljoen Euro.

Pré- in-employment screening
Pré- en in-employmentscreening wordt door steeds meer bedrijven serieus genomen. Dat gaat inmiddels vaak veel verder dan de traditionele referentie en de Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).  Binnen de financiële dienstverlening maken steeds meer bedrijven gebruik van de mogelijkheden die Facts!  biedt om bij te dragen aan het verifiëren van de achtergrond van een kandidaat of een zittende werknemer (vaak wordt periodiek een onderzoek gedaan). Maar ook in bijvoorbeeld de transport en logistiek sector gaan steeds meer bedrijven verder. Ondermeer met behulp van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector, dat bedrijven onderling waarschuwt tegen malafide medewerkers en dat inmiddels bij zo’n 30% van de medewerkers in de sector een rol speelt in het selectieproces. Het WLS wordt technisch en organisatorisch ondersteund door Krammer.

Waarschuwingregister Logistieke Sector krachtig middel tegen fraude en criminaliteit

WLS logo 

Auteur: Maarten Uri, verschenen op www.logistiek.nl

Zo’n 80% van de fraude en criminaliteit waarmee logistieke bedrijven worden geconfronteerd, vindt zijn oorsprong binnen het bedrijf. Voorbeelden zijn diefstal van goederen, geld of bijvoorbeeld brandstof en het informeren van ‘handlangers’ buiten het bedrijf over ladingen en routes. Een groot deel van de schade die dit oplevert komt direct voor rekening van de ondernemer en kan zelfs bedreigend zijn voor het voortbestaan van het bedrijf. Werkgevers in de sector doen er dus verstandig aan om sollicitanten niet op hun woord of CV te geloven, maar zelf enig onderzoek te doen.

Het doel van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) is ondernemers te helpen voorkomen dat er medewerkers met een verleden van fraude of criminaliteit ‘ongezien’ het bedrijf in komen. Het WLS werd een paar jaar geleden door de gezamenlijke organisaties in de Logistieke sector opgericht en wordt door de deelnemers intussen enkele honderdduizenden keren per jaar geraadpleegd.

Ontslagwaardig incident en aangifte
medewerkers, uitzendkrachten of personeel van charters die een zodanige misstap begaan dat het tot ontslag leidt (of zou leiden als de uitzendkracht of chartermedewerker in vaste dienst was geweest) kunnen worden geregistreerd in het WLS. Voorwaarde is dat er ook aangifte bij de politie is gedaan, maar een gerechtelijke procedure hoeft niet te worden afgewacht. Dit laatste is een belangrijke toevoeging aan de zogenaamde VOG (Verklaring van Onbesproken Gedrag), waarop veel werkgevers nog voornamelijk vertrouwen. Deze is echter onvoldoende omdat deze alleen wordt afgegeven als de betrokkene geen veroordeling op zijn of haar naam heeft. Probleem hierbij is dat het vaak (nog) niet tot een veroordeling is gekomen, terwijl er wel degelijk iets is voorgevallen.

Poortwachter
Ondernemers in de sector die zijn aangesloten bij het WLS en het raadplegen bij het aannemen van vaste of flexibele medewerkers of bij het huren van charters, worden direct gewaarschuwd als er iets aan de hand is met de betreffende persoon. Het gevolg hiervan is dat mensen die iets op hun kerfstok hebben afgesneden zijn van toegang tot andere bedrijven in de sector. Hoe meer bedrijven deel­nemen des te effectiever is de poortwachter.

Preventie
Het WLS houdt niet alleen direct ongewenste medewerkers buiten de deur, maar vooral indirect. De preventieve werking  ervan is erg sterk. Werkgevers die aangesloten zijn communiceren hierover naar kandidaten, uitzendkrachten en charters. Dit leidt ertoe dat de personen die het aangaat meestal zelf al voor kiezen om niet te solliciteren of het uitzend/charterwerk niet aan te nemen.

Doen wat je kunt doen!
Wanneer een keuze wordt gemaakt voor een logistieke dienstverlener, beoordelen kanten niet alleen op aspecten als snelheid en prijs. Meer en meer gaan randvoorwaarden zoals milieu en MVO, maar zeker ook veiligheid en integriteit een – vaak zelfs doorslaggevende – rol spelen. Voor politie en justitie kan de mate waarin ‘gedaan is wat gedaan kan worden’ om criminaliteit en fraude te voorkomen, van belang zijn bij het bepalen van opsporingsprioriteiten. Ook in bepaalde certificeringstrajecten, zoals bijvoorbeeld het AEO veiligheidscertificaat, speelt de kwaliteit van de ‘pré-employmentscreening’ een belangrijke rol.

Razendsnel
Wie deelneemt aan het WLS heeft de mogelijkheid om binnen enkele seconden een controle uit te voeren. De ad hoc aangevraagde uitzendkracht of charterchauffeur ontsnapt de mazen van het net niet. Er zijn voorbeelden van deelnemers die melden dat ze sinds het WLS wordt gebruikt (vaak in samenhang met andere beveiligingsmaatregelen), schade door fraude en criminaliteit niet meer voor komt.

Uitbreiding
Momenteel is de Stichting WLS actief met de uitbreiding van het aantal deelnemers. Deelname is voorbehouden aan leden van TLN, EVO, FENEX  en ACN en de kosten zijn relatief laag.

 Het WLS in bullets..

  • Helpt voorkomen dat u criminaliteit in huis haalt via medewerkers, uitzendkrachten of charters
  • Voorkomt schade door fraude en criminaliteit
  • Is van economisch belang voor bedrijf en sector
  • Heeft een krachtige preventieve werking
  • Helpt vertrouwen bij klanten te versterken
  • Is aanvullend op andere controle middelen (VOG, referentie)
  • Geeft á la minute inzicht
  • Is erkend door het College Bescherming Persoonsgegevens
  • Is veilig

Hoofd leeg

Link

Yuunda standard company logo  

Hoe vaak komt het voor dat je aan het einde van de werkdag, vaak laat in de avond of s’nachts als je de slaap nog niet kunt vatten, denk:  “wat heb ik nou eigenlijk gedaan vandaag”? Hoe vaak komt het voor dat je op zondag als je een borrel drinkt met vrienden opeens denkt: ‘Ik ben vergeten om die –en-die te bellen over die offerte”? Hoe vaak komt het voor dat je toch te laat begint aan het schrijven van dat artikel en je na een nachtje doortypen niet tevreden bent, maar het wel moet inleveren.. Je bent de hele week bere-druk geweest met van alles en nog wat en je weet eigenlijk niet precies meer waarmee? Je hoofd blijft denderen, je agenda puilt uit.

Troost je, je bent niet de enige.. Als zelfstandig professional moet je nu eenmaal alles zelf doen: Je klanten zo goed mogelijk bedienen, je relaties onderhouden, je netwerk uitbreiden, offertes maken, de administratie bijhouden, de koffiemachine vullen..

Time management!! Roepen de organisatiedeskundigen dan..  tuurlijk.. gaan we een cursus doen.. helpt dat? … Nee natuurlijk niet… je hebt niet eens tijd voor die cursus toch? Je wordt er alleen maar onrustiger van omdat je je tijd wel beter kunt gebruiken met klantcontacten en acquisitie en..

Toen ik nog in een groot bedrijf werkte sprak je elkaar aan op afspraken en resultaten en hielp je elkaar als het even niet lekker liep. Tenminste zo zou het moeten gaan in een collegiale, professionele omgeving. Maar als zelfstandig professional ben je je eigen collega, organiseer je je eigen feedback, herinner je jezelf aan je afspraken en doelen.

Juffrouw Yuunda
Dat is razend moeilijk.. Dus ben ik op zoek gegaan naar een steuntje in de rug daarbij. Die heb ik gevonden en ze heet Yuunda. Juffrouw Yuunda .. Zij is mijn online steun en toeverlaat, herinnert mij aan mijn afspraken, houdt precies bij welke mail ik nog moet beantwoorden, wie ik moet bellen, waarover en wat de achtergrond is van dat contact.. Juffrouw Yuunda helpt mijn acquisitie inzichtelijk te maken en te organiseren, mijn klantcontacten bij te houden, mijn taken tijdig en goed uit te voeren en vooral mijn hoofd leeg te maken. Juffrouw Yuunda zeurt niet, is ongecompliceerd en altijd in de buurt.

Vergeet het maar
Ik mocht nooit wat vergeten, kon ik  mij  niet permitteren. Van juffrouw Yuunda mag ik alles vergeten! “Vergeet het maar” zegt ze.. Tenminste als mijn takenlijstje leeg is, dan mag mijn hoofd leeg zijn tot de volgende dag en is er dus ruimte om onbezorgd te kunnen genieten van die borrel met vrienden of het concert van mijn zoon. Binnenkort werkt juffrouw Yuunda een jaar met mij samen. Dan eten we een gebakje en zij herinnert mij daar tijdig aan. Mocht je willen kennismaken. Hier woont ze.

Samen in actie tegen onjuiste zorgdeclaraties

logofactsfacts  ONVZ en ASR
auteur Maarten Uri, ook verschenen in Nieusbrief ‘Facts! & Ringen

Met enige regelmaat ontstaat er publieke verontwaardiging over (veel) te hoge declaraties van zorgaanbieders. Er verschijnen dan berichten in de media over het declareren van behandelingen die in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden of over het meer rekenen voor prestaties dan op basis van de geleverde zorg terecht is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de politiek zijn er terecht scherp op, want het gaat om vele miljoenen Euro’s zorgpremies. In 2012 ontving de NZa circa 1000 meldingen van misstanden in de zorg. In de eerste helft van 2013 waren dat er al bijna 1200. De PVV heeft enige tijd een meldpunt ‘fraude in de zorg’ in de lucht gehad en zegt daarop in korte tijd zo’n 600 meldingen te hebben ontvangen. Voor de zorgverzekeraars heeft het tegengaan van onjuist declareren hoge prioriteit. ONVZ en ASR,  beide kleinere landelijk opererende zorgverzekeraars, hebben elkaar daarbij gevonden in een bijzondere samenwerking waarbij ook Facts! een belangrijke rol speelt.

Bij ONVZ en ASR verzekeringen zijn Jeroen Hanter respectievelijk Marcel van Dijk mede verantwoordelijk voor de controle op rechtmatigheid van declaraties en de doelmatigheid van de zorg. Van Dijk: “We proberen daarbij zo goed mogelijk na te gaan of wat op de declaratie staat ook daadwerkelijk is geleverd en of die behandeling het meest was aangewezen, gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde. Wanneer daarbij de declaraties van bepaalde zorgaanbieders opvallen, bijvoorbeeld omdat ze niet aansluiten bij onze eigen informatie of uit de pas lopen ten opzichte van ‘gemiddelden’, dan kan een ‘materiële controle’ volgen. Dan nemen we de betreffende zorgaanbieder nader onder de loep. Hert beoordelen van de doelmatigheid vindt dan plaats onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur”.

Ondoorzichtige declaraties
Hanter: “Sinds de invoering van de basisverzekering zijn de controles uitgebreid en aangescherpt. Dat komt omdat nu vooral elektronisch wordt gedeclareerd, zonder dat de verzekerde zelf er tussen zit. Voorheen was dit een goede zeef en kwamen inconsistenties in de declaraties eerder aan het licht. Dat is nu veel moeilijker, zelfs als de verzekerde de declaratie wel ziet. Dat komt door het gebruik van allerlei codes voor handelingen en/of onderzoek. Ook kan de lange tijd die soms tussen de behandeling en het afrekenen zit, het beoordelen lastig maken. Declaraties zijn voor veel cliënten behoorlijk ondoorzichtig geworden”. Van Dijk: “Ook voor de zorgverleners zelf is het trouwens vaak moeilijk. Je denkt bij te hoge declaraties vaak aan opzet. Soms is dat ook zo; dan onderzoeken we het grondig en eventueel worden passende maatregelen genomen. Maar het komt ook regelmatig voor dat declaraties onjuist zijn omdat het systeem zo ingewikkeld is en zorgverleners niet precies op de hoogte zijn van wat wel en wat niet gedeclareerd kan worden. We proberen ze dan te helpen en blijven de declaraties monitoren”.

Planmatige controle
Een groot deel van de materiële controle vindt planmatig plaats. Als we bijvoorbeeld hoge schadelast hebben op fysiotherapie, dan zal dit leiden tot aan aantal gerichte controles op deze zorgsoort”. Per zorgsoort worden dan steekproefsgewijs controles uitgevoerd bij zorgverleners. Soms leiden verzamelde signalen over mogelijk onjuiste declaraties tot een ad-hoc controle. Hanter: ”Alle controles vinden plaats volgens een protocol dat is afgeleid van de zorgverzekeringswet. Dat is noodzakelijk, want we hebben natuurlijk te maken met privacygevoelige informatie. Het protocol schrijft ook voor dat elke zorgverzekeraar jaarlijks op basis van een risicoanalyse een plan van aanpak moet maken van de te controleren zorgsoorten. In deze risicoanalyse worden naast signalen uit het veld ook de signalen uit de eigen organisatie meegenomen.

Van Dijk: “De materiële controle begint met het opvragen van onderliggende informatie. Om een voorbeeld te noemen: de recepten van een apotheek. Die ontvangen we niet bij de afrekening, maar moeten natuurlijk wel de basis zijn van de verstrekking en de declaratie. Zo hebben we een flink aantal risico’s in kaart gebracht waarop het – zoals met het ontbrekende recept – fout kan gaan. Een ander voorbeeld is de meniscusoperatie: daarbij heb je de eenvoudige en de complexe variant. Het risico is dat wanneer er sprake is van een eenvoudig meniscusprobleem, de complexe variant wordt gedeclareerd. Dat bekijken we dus tijdens materiële controles”.

Informatie van derden en uitwisseling
Om efficiënt en doelgericht de materiële controles te kunnen uitvoeren is niet alleen de informatie van de verzekeraar zelf van belang, maar ook de informatie van derden. Hanter: “Dat is waar ONVZ en ASR elkaar hebben gevonden. We wilden allebei een betere methode hebben voor het vastleggen, ordenen, toegankelijk maken en uitwisselen van informatie van derden. We hebben het dan in de eerste plaats over informatie van verzekerden zelf, maar ook van zorgverleners, collega zorgverzekeraars, toezichthouders en anderen. We willen het graag weten als meer mensen bijzonderheden is opgevallen aan bepaalde zorgverleners. Maar die informatie moet dan wel bij elkaar komen om er iets mee te kunnen doen”.

Online meldingsformulier
ONVZ en ASR gebruiken beide Facts! als incidentregistratiesysteem. Om die reden is Krammer betrokken bij de samenwerking. De Facts! applicaties van ONVZ en ASR zijn zodanig aangepast dat nu alle signalen van vermoedelijk onjuiste declaraties kunnen worden opgenomen, gewogen op prioriteit, geclusterd, gevolgd en gedeeld. Van Dijk: “Daarnaast hebben we met Krammer een meldingsformulier ontwikkeld. Deze is beschikbaar voor medewerkers en binnenkort ook voor verzekerden, via de websites van de ASR labels Amersfoortse en Ditzo. Dus wanneer een verzekerde iets opvalt aan declaraties van zorgverleners kan hij dit gemakkelijk doorgeven. Het ingevulde formulier komt rechtstreeks terecht in Facts! en omdat de informatie in het formulier doordacht en gestructureerd is opgebouwd, komt het ook automatisch terecht bij de juiste personen voor de beoordeling en de follow-up”. Hanter: “ONVZ gebruikt dit meldingsformulier ook. Signalen van mogelijk onjuiste declaraties komen vaak binnen bij ons Service Center. De medewerkers gebruiken het formulier, waardoor het ook direct in Facts! terecht komt en efficiënt wordt verwerkt. Wij vinden dit echt belangrijk, het werkt goed en we hebben intussen een groot aantal signalen geregistreerd en kunnen daarop adequaat reageren”.

Informatie delen
ONVZ en ASR werkten niet alleen samen bij de ontwikkeling van dit systeem, maar gebruiken het ook gezamenlijk. Hanter: “Het kan zijn dat verschillende verzekeraars beschikken over signalen met betrekking tot dezelfde zorgverlener. Apart leiden die misschien niet tot actie, maar samen zijn deze extra waardevol en mogelijk wel aanleiding om door te pakken. Facts! maakt dit nu mogelijk. Mede dankzij het speciale meldingsformulier ontvangen we veel bruikbare informatie die we via de Facts! applicatie kunnen bewerken en met elkaar delen. Het zou heel goed zijn als andere verzekeraars ook aanhaken zodat we gezamenlijk krachtiger kunnen optreden tegen onjuiste declaraties en dus de schadelast kunnen beperken, want het gaat om vele miljoenen aan premies van verzekerden en wij zijn verantwoordelijke voor goed beheer daarvan.”

Nieuwsbrieven? Ja, maar dan wel goed.

Dagelijks ontvang ik zo’n honderd e-mails. Een paar van vrienden en familie, een aantal zakelijke en heel veel van bedrijven en organisaties waar ik kennelijk op de mailinglijst sta. Zoals het reisbureau waar ik 6 jaar geleden een reis boekte, de citroêndealer die een zomercheck aanbeveelt, hele rissen vacatureverzamelaars die allemaal dezelfde aanbesteding hebben gevonden en nu op zoek zijn naar die ene uniek geschikte interimmer. De meesten gaan met één klik naar de ‘misschien-later-als-ik- tijd-heb’map, waaruit ze twee weken later vanzelf verdwijnen… onopgemerkt.

Nieuwsbrieven
Een deel van die mail bestaat uit nieuwsbrieven in verschillende vormen. De eenvoudige platte tekst in een mailtje – die vaak vanwege het te grote aantal links in de spam verdwijnt – maar ook mooi opgemaakte PDF- bijlagen of HTML pagina’s. Het zijn er nogal wat. Een aantal wordt automatisch gegenereerd, gekoppeld aan de content van de website van de afzender, velen komen niet verder dan de ‘weekaanbieding’. Heeft dat zin? Dat ligt eraan. Als je met enorme volumes werkt, zoals Groupon bijvoorbeeld, ja dan is 0,03% conversie al interessant. Maar voor de meeste op kleinere schaal opererende organisaties levert dat niet zoveel op.

Zijn nieuwsbrieven dan zinloos? Nee, zeker niet. Een goede nieuwsbrief draagt bij aan de positionering van je bedrijf of organisatie. Maar je moet wel even nadenken over wie je wil bereiken en waarom eigenlijk en over de beste manieren die daar bij passen. Als je er een omzetdoelstelling aan koppelt leidt dat waarschijnlijk tot een teleurstelling. Maar als je wil werken aan je imago, je positionering, dan kan een nieuwsbrief goed helpen om je te onderscheiden op bijvoorbeeld deskundigheid en visie. De nieuwsbrief heeft dus een communicatiedoel. Indirect draagt dat natuurlijk ook bij aan commerciële doelstellingen.

Online?
Als vanzelf zijn veel communicatiemiddelen verhuisd naar het internet. Logisch, maar toch.. soms zijn offline middelen helemaal zo gek nog niet. Of een combinatie natuurlijk. Voor dat laatste leent een nieuwsbrief zich goed. Ga maar na: veel nieuwsbrieven verdwijnen ongelezen weer uit je inbox. Alleen de echt goeie, met goeie introductieteksten, doordachte onderwerpregels in de mail e.d. krijgen aandacht. Maar een blad op je bureau – gedrukt of geprint – is toch anders. Die neem je even in de hand, blader je door, je leest een artikel met een interessante kop, je neemt ‘m misschien mee naar huis, of geeft ‘m aan een collega. Het offline leven van een nieuwsbrief is heel wat langer en dat is goed voor de afzender. Idealiter doe je natuurlijk allebei, online én offline. Geef je relaties maar de keuze.

Professionele redactie
Als je een impactvolle nieuwsbrief wil maken, online, offline of in combinatie, kies wel voor een professionele aanpak: passende onderwerpen, mensen in beeld met interviews en achtergronden. Kortom een redactionele aanpak om je relaties te betrekken en écht verder te helpen met deskundigheid en visie.

logo Uri  redactie