VOG voor zorgbestuurders?

VanRijnSchippersZorgbestuurders worden verplicht om bij hun aanstelling een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen. Minister Schippers en Staatssecretaris van Rijn van VWS kondigden dit aan in hun plannen voor ‘goed bestuur in de zorg’. De Raad van Toezicht van een instelling krijgt de plicht om zich te ‘verge-wissen’ van de goede kwaliteit van een bestuurder.

Goede kwaliteit van bestuurders, niet alleen in de zorg, maar ook in bijvoorbeeld het onderwijs of andere publieke instellingen is natuurlijk essentieel. Je kunt je alleen afvragen of het verplicht stellen van een VOG niet leidt tot de ‘schijn’ van goed bestuurderschap. Een VOG heeft namelijk alleen betrekking op het justitiële verleden. Dat is op zich prima, want wie veroordeeld is  wegens diefstal of – erger – mishandeling of misbruik, hoort niet in het bestuur van een instelling. Een VOG zegt echter niets over iemands bestuurlijke verleden. Bestuurlijke missers met grote consequenties voor een instelling worden niet geregistreerd en worden vaak ook binnenskamers gehouden. Hooguit kom je soms iets tegen als je de juiste relaties hebt of als er media-aandacht is geweest.

In heel wat bedrijfstakken gaat men inmiddels een flinke stap verder in de pre-employmentscreening dan alleen de VOG of traditionele werkgeversreferentie. Bij sleutelfuncties wordt soms diepgaand achtergrondonderzoek gedaan door een gespecialiseerd bureau. In bijvoorbeeld de Transport en Logistiek sector bestaat een onderling systeem van waarschuwen tegen malafide personeel: het Waarschuwingsregister Logistieke Sector. Dit – door het College Bescherming Persoonsgegevens – erkende systeem, wordt door Krammer beheerd en gaat een stap verder dan de VOG. Medewerkers die wegens fraude of criminaliteit zijn ontslagen en tegen wie aangifte is gedaan, kunnen worden geregistreerd. Hierdoor kunnen andere werkgevers weten dat er iets aan de hand is terwijl er nog geen justitiële veroordeling en ook (nog) geen negatieve VOG is.

Natuurlijk kun je niet zomaar iedereen die wel eens een fout heeft gemaakt registreren en daarmee belemmeringen in de weg leggen om in zijn of haar sector verder te kunnen. Aan de andere kant, wanneer bestuurders een organisatie of instelling ernstig in de problemen hebben gebracht kan dat een reden zijn – naar het voorbeeld van het Waarschuwingsregister Logistieke sector – een beschermend systeem te hebben waarmee beter afgewogen besluit genomen kan worden over het al dan niet aanstellen van een bestuurder.

Gepubliceerd in Krammer Nieuwsbrief oktober 2013

Vertrouwen

pv-jeroendijsselbloem-07-highres “Verzekeraars moeten meer doen om het vertrouwen van de individuele klant te herwinnen”. Dat is de boodschap die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën meegeeft aan de sector ter gelegenheid van het congres van het Verbond van Verzekeraars op 12 juni jl.

Vertrouwen is hét kernbegrip in de financiële dienstverlening. Banken, verzekeraars, de effectenbeurs… het hele systeem valt of staat ermee. Wanneer het vertrouwen is aangetast, zoals in de afgelopen jaren helaas het geval was, heeft dat voor iedere deelnemer aan het economisch verkeer consequenties.

Vertrouwen wordt beïnvloed door de manier waarop financiële dienstverleners omgaan met fraude en criminaliteit. Ten onrecht tot uitkering gekomen verzekeringen; op basis van valse informatie afgesloten hypotheken; te hoge zorgdeclaraties of betalingen die niet bij de juiste persoon terecht komen: banken en verzekeraars hebben er ongewild mee te maken en de kosten ervan komen uiteindelijk altijd voor rekening van de goedwillende klant. Het bestrijden van fraude en criminaliteit heeft dan ook zeer terecht hoge prioriteit.

Effectieve fraudebestrijding is niet mogelijk zonder efficiënte, aan wettelijke regels en brancheprotocollen voldoende registratie. Een zeer groot aantal verzekeraars gebruikt daarvoor het gecertificeerde Facts!. Door incidenten en gebeurtenissen te registreren in Facts! wordt de workflow op het gebied van fraudebestrijding transparant en worden individuele dossiers effectief en binnen alle wettelijke kaders behandeld. Als managementinformatiebron is Facts! inmiddels van grote waarde gebleken: door goede registratie en analyse kunnen processen binnen het bedrijf worden verbeterd en worden trends in fraudemethodieken zichtbaar en beter te bestrijden.

Goede registratie, gevolgd door een cyclus van analyse en beleidsontwikkeling, zijn dus direct van invloed op het vertrouwen in individuele bedrijven en de op financiële sector als geheel. Met Facts! dragen wij daaraan een flink steentje bij.

Gepubliceerd in Krammer Nieuwsbrief juni 2013