Vertrouwen

pv-jeroendijsselbloem-07-highres “Verzekeraars moeten meer doen om het vertrouwen van de individuele klant te herwinnen”. Dat is de boodschap die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën meegeeft aan de sector ter gelegenheid van het congres van het Verbond van Verzekeraars op 12 juni jl.

Vertrouwen is hét kernbegrip in de financiële dienstverlening. Banken, verzekeraars, de effectenbeurs… het hele systeem valt of staat ermee. Wanneer het vertrouwen is aangetast, zoals in de afgelopen jaren helaas het geval was, heeft dat voor iedere deelnemer aan het economisch verkeer consequenties.

Vertrouwen wordt beïnvloed door de manier waarop financiële dienstverleners omgaan met fraude en criminaliteit. Ten onrecht tot uitkering gekomen verzekeringen; op basis van valse informatie afgesloten hypotheken; te hoge zorgdeclaraties of betalingen die niet bij de juiste persoon terecht komen: banken en verzekeraars hebben er ongewild mee te maken en de kosten ervan komen uiteindelijk altijd voor rekening van de goedwillende klant. Het bestrijden van fraude en criminaliteit heeft dan ook zeer terecht hoge prioriteit.

Effectieve fraudebestrijding is niet mogelijk zonder efficiënte, aan wettelijke regels en brancheprotocollen voldoende registratie. Een zeer groot aantal verzekeraars gebruikt daarvoor het gecertificeerde Facts!. Door incidenten en gebeurtenissen te registreren in Facts! wordt de workflow op het gebied van fraudebestrijding transparant en worden individuele dossiers effectief en binnen alle wettelijke kaders behandeld. Als managementinformatiebron is Facts! inmiddels van grote waarde gebleken: door goede registratie en analyse kunnen processen binnen het bedrijf worden verbeterd en worden trends in fraudemethodieken zichtbaar en beter te bestrijden.

Goede registratie, gevolgd door een cyclus van analyse en beleidsontwikkeling, zijn dus direct van invloed op het vertrouwen in individuele bedrijven en de op financiële sector als geheel. Met Facts! dragen wij daaraan een flink steentje bij.

Gepubliceerd in Krammer Nieuwsbrief juni 2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *